Stadscarillons


                    

                    

De stem van de stad 

In 1660 leverde de beroemde klokkengieter François Hemony aan het stadsbestuur van Rotterdam 36 klokken voor de Laurenstoren. Inmiddels hangen er 50 klokken in de toren, waarvan er 49 gebruikt worden in het carillon. De klokken van Hemony hebben op miraculeuze wijze de oorlog overleefd. Dankzij een betonnen vloer die in 1939 is geplaatst in de toren zijn de vlammen niet voorbij die vloer geraakt. Na het bombardement zijn de klokken naar beneden gehaald en verstopt achter een gemetselde muur voor de bezetter. Na de oorlog zijn de klokken terug in de toren geplaatst. De klokken die u nu hoort zijn dus de klokken die de mensen in de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw ook hoorden spelen. 


                  

                  

Het Grootste Carillon 

Dit carillon telt maar liefst 63 klokken. De grootste klok weegt 5.654kg. Daarmee is dit instrument één van de grootste klokkenspelen van Europa. In zekere zin is dit het derde carillon dat het Rotterdamse stadhuis siert. Het eerste carillon werd door François Hemony geleverd voor het oude stadhuis aan de Hoogstraat. Die toren bleek niet stevig genoeg dus is het carillon in 1829 verhuisd naar het toenmalige beursgebouw. Tijdens het bombardement in 1940 is dit klokkenspel verloren gegaan. Bij het gereed komen van het nieuwe stadhuis van Rotterdam in 1920 ontving de gemeente veel geschenken van de burgers voor het nieuwe gebouw, ondermeer een compleet nieuw carillon geschonken door de gebroeders Philippus (1861 - 1945) en P.J. van Ommeren (1865-1942) van het gelijknamig havenbedrijf. Dit carillon is in 1943 gevorderd door de Duitse bezetter (op het kleinste klokje na). Direct na de oorlog begon het gemeentepersoneel geld in te zamelen voor een nieuw carillon in de lege stadhuistoren. Opnieuw droegen de erven Van ommeren een groot deel bij aan het nieuwe klokkenspel. 


            

            

Het kleinste carillon

Het kleinste carillon vind je in de toren van de Oude of Pelgrimvaderskerk te Delfshaven. In het fraaie koepeltorentje van de Delfhavense Oude Kerk hangt sinds december 1989 een carillon van 44 klokken. De nieuwe klokken werden gegoten in de klokkengieterij van Petit & Fritsen en vervolgens gestemd in de 17e eeuwse middentoonstemming. Afgeleid van de stemming van de Hemony-beiaard van de Laurenskerk. De akoestiek van het oude haventje, de Aelbrechtskolk, geeft een bijzondere klank aan dit verfijnde instrument.